Tijdlijn van de gemeente

Ontvangen op 1 maart 2021 van Ineke Nijhuis, Procesregisseur Nieuwe Energie

Oktober 2020 De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Hengelo’s Buiten vast met daarin de zoekgebieden om duurzame energie op te wekken.
November 2020 Uitgebreide algemene communicatiecampagne om inwoners en andere belangstellenden te informeren over onze duurzame plannen. Én om ze uit te nodigen om mee te praten.
December 2020  Digitale energiemarkten en spreekuren over de zoekgebieden voor inwoners en stakeholders.
Januari 2021 Digitale energiemarkt voor ondernemers.
Maart 2021 Bosch en van Rijn start met een analyse van de zoekgebieden. Het bureau vergelijkt de verschillende gebieden om tot onderbouwde zoeklocaties te komen.
Voorjaar 2021

We zijn van plan om in het voorjaar extra bijeenkomsten te organiseren over dit onderwerp. Zoals: een extra bijeenkomst over windenergie (via een webinar) een extra informatiebijeenkomst, samen met de gemeente Borne, over het opwekken van duurzame energie langs de A35 en A1.

Mei 2021 We stellen een zogenoemd ontwerp Omgevingsprogramma op met zoeklocaties. In dit omgevingsprogramma staat hoe we duurzame energie gaan opwekken in de zoekgebieden door zon en wind te gebruiken en op welke wijze we dat doen en met wie. Het college stelt het ontwerp vast.
Mei – juli 2021 We leggen het ontwerp Omgevingsprogramma voor aan de samenleving (via de Karavaan van de Nieuwe Energie). Ook organiseren we (digitale) spreekuren over het ontwerp Omgevingsprogramma. Belangstellenden kunnen reageren en eventueel een zienswijze indienen. Ook gaan we in gesprek met grondeigenaren, pachters en bewonersorganisaties.
Mei 2021 Start nieuwe algemene communicatiecampagne.
Juli – aug 2021 De reacties en zienswijzen worden verwerkt in het Omgevingsprogramma.
Sept – okt 2021 Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het Omgevingsprogramma