Formeel standpunt namens alle bewoners van deelgebied Stromen tegen zonnevelden en windturbines in Hengelo Noord.  Tevens in Borne en Dinkelland aan de gemeentegrens van Hengelo Noord.

De bewonersgroep van deelgebied Stromen heeft naar aanleiding van haar gesprek op 8 februari jongstleden met wethouder de heer Claudio Bruggink en mevrouw Ineke Nijhuis (Procesregisseur Nieuwe Energie) van de gemeente Hengelo contact opgenomen met diverse voor haar essentiële instanties/bedrijven en medebelanghebbenden. Lees hier de brief met het standpunt van de bewoners.

 

24-03-2021 Standpunt bewoners Stromen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.