Geen zonneweide

De Gemeente Hengelo heeft snode plannen. Direct aangrenzend aan de woonwijk Stromen heeft ze diverse zoekgebieden voor zonneweides in gedachten. Ondanks dat de Gemeente jarenlang heeft gepropageerd dat we in onze wijk “bij het groen” wonen, is ze nu serieus aan het onderzoeken of er honderden vierkante meters zwart glas geplaatst kan worden.

Als bewoners van de Weerribben zijn we daar uiteraard op tegen. Met alle mogelijke middelen willen we uiting geven aan de Gemeente dat het plaatsen van zonnepanelen in het landschap ongehoord is. Deze site geeft informatie over de voorgenomen zonneweide en de activiteiten van protesterende buurtbewoners.

Plattegrond zoekgebied
Geel gearceerd zijn de aangewezen zoekgebieden

Wij zijn voor verduurzaming

 • Maar niet in het schaarse groen en natuur van Hengelo
 • Ruimte genoeg op daken (slechts 10% is voorzien van zonnepanelen)
 • Volg met de windturbines de infrastructuur van A1 en A35
 • Maak gebruik van de bevoegdheid per 01-01-2022 om bedrijven te verplichten de daken vol te leggen
 • Gebruik waar nodig grote parkeerterreinen als bij de Makro, IKEA etc.
 • Kijk goede voorbeelden af waaronder in Enschede
  • Samenspel tussen gemeente, ondernemers en Rabobank
  • Meerdere bedrijventerreinen die collectief worden “aangepakt”
 • Maar ook voorstel Harrie Evers
 • Techniek gaat snel: zonnefolie, auto’s met ingebouwde zonnecellen => neem geen overhaaste besluiten richting 2050.

Wat hebben wij gedaan tot nu toe

 • Belangengroep samengesteld
 • Advocaat in arm genomen ter ondersteuning van het proces
 • Gesprek(ken) met wethouder Bruggink en mevrouw Nijhuis
 • Brieven naar colleges van Hengelo (nog geen inhoudelijke reactie, Borne en Dinkelland
 • Gesprek met Dinkelland
 • Flyers verspreid en spandoeken opgehangen
 • Artikel in TC Tubantia
 • Fracties benaderd

Nieuwe buren

Vragen die we hebben

 • Verschil tussen 67 en 156 Gwh? Wat is het werkelijke doel?
 • Volgens de ambtenaren die we gesproken hebben is er breed draagvlak.
  Dat bevreemdt ons. Wat is uw visie op zonnevelden en windturbines?
 • Hoe kijkt u aan tegen alternatieven? College kijkt in onze optiek niet naar alternatieven.
 • Hoe bepaalt Bosch en Van Rijn de zoekgebieden? Hebben zij kennis van de omgeving?
 • Wij hebben gevraagd naar de criteria voor het bepalen van de zoekgebieden.
  We krijgen die niet. Heeft u ze wel ontvangen? 
 • Zonnepanelen op daken van woningen mogen niet meegerekend worden in het gestelde doel.
  Wij vinden dit vreemd. Hoe kijkt u hier tegen aan?
 • Wat wordt binnen Hengelo gedaan aan energiebesparing? Begin bij de ‘ vervuilers’